uczucie szczęścia

Czym jest Wellbeing?

Dlaczego warto zadbać o dobrostan psychiczny swój i swoich pracowników?

Jaki wpływ ma dobrostan pracowników na efektywność biznesową firm?

Odpowiedź jest prosta. Choć dobrostan odpowiada tylko za część zmienności, to ma jednak znaczący wpływ na efektywność biznesową firmy. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby. To satysfakcja, zadowolenie, chęć przychodzenia do pracy, uśmiech na twarzy, życzliwość dla innych, gotowość do angażowania się. Zadowolony pracownik daje większe prawdopodobieństwo  lepszego wykonywania swoich obowiązków. Tacy pracownicy biorą mniej zwolnień, pracują wydajniej, jednocześnie wydatkując na zadania zawodowe mniej energii. Praca zespołowa przebiega z mniejszą ilością konfliktów. Relacje są mniej stresujące. Pracownicy bardziej zaangażowani i kreatywni. Nie odchodzą z firmy. Kultura organizacyjna firm, w których ludzie czują się bardziej szczęśliwi, daje szansę zarówno na efektywność zadaniową, jak i dobrą atmosferę pracy.

Często używa się jako synonimu dla dobrostanu psychicznego (wellbeing) określenia „uczucie szczęścia”. Janusz Czapiński opisuje „szczęście jako subiektywnie postrzeganą lub odczuwaną pomyślność, dobry stan własnego życia, i dlatego też pojawia się często pojęcie dobrostanu psychicznego jako synonim szczęścia.”

I choć brzmi to górnolotnie, w obliczu pandemii chorób i zaburzeń psychicznych wynikających z przewlekłego stresu, dobrostan pracowników  i myślenie w jego kategoriach stało się elementem strategii zarządzania ludźmi.

W obecnej kryzysowej rzeczywistości dbałość o dobrostan pracowników stała się dla wielu pracodawców niezbędną inwestycją.

Obniżony dobrostan psychiczny pracownika ma swoją cenę:

 • Zwiększony absentyzm (W 2020 r. wg danych ZUS wzrosła o 25% liczba zwolnień z tytułu różnych zaburzeń psychicznych
 • koszty rotacji, zastępstw, rekrutacji
 • prezentyzm (nieefektywna obecność), który prowadzi do obniżonej produktywności
 • zmniejszone zaangażowanie i satysfakcja z pracy
 • pogorszenie dobrostanu psychicznego innych członków zespołu (napięcia, konflikty).

Dobrostan psychiczny to odczucie wynikające ze spełnienia i z satysfakcji z naszego życia oraz z niskiego poziomu stresu.

Opisywany jest w sześciu następujących wymiarach:

 • samoakceptacja
 • osobisty rozwój
 • cel w życiu
 • panowanie nad otoczeniem
 • autonomia
 • pozytywne relacje z innymi.

  Jakie rezultaty mogą osiągnąć firmy troszcząc się o wellbeing swoich pracowników?

  Dobrostan i i pozytywne emocje, myśli i odczucia fizyczne z nim związane:

  • dają energię
  • zwiększają poziom aktywności
  • wywierają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • powodują wzrost zaangażowania człowieka w pracę
  • polepszają samoocenę
  • poprawiają relacje międzyludzkie
  • udzielają się innym osobom, podnoszą poczucie bezpieczeństwa w firmie.
  Oferujemy szeroko zakrojone programy wellbeingowe dla firm.

  ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

  GetVeryWell

  Adres

  KASEJA START
  ul. Pietkiewicza 42
  05-080 Izabelin
  NIP: 522 181 85 69

   

  Numer telefonu

  +48 794 377 307

  Email

  kontakt@getverywell.pl

  Grupa na FB